2008.04.17 Boys Varsity Lacrosse v Somers - StarflyrPro